ЙГIАЛГВАЛАШВАХУА ЩАРДАПI

ЙГIАЛГВАЛАШВАХУА ЩАРДАПI

ЙагIвсыз асквш декабрь а 14 атшын «Айщчва ХвытIргIа» рурам йбзазауа АЖЬИ (Ар) Женя
ХIамзат йпхIа лсабиква,
лцриква лунагIва йгIайззан, йылхъыцIыз асквш
80 дыртлапIатI. Айшва
ахъала йчIваз ахIба
пшдза, атгIачва ран Женя лсабиква, лцриква
дангIарылапшрыз агвыргъьара лахIвара лызгIайуан, ауаса лчкIвынхъа асквшква, йапшым
ахъвыцра нашхыйаква
лхъа йтахъванчуа йаналагарыз йылзымкIуата
лыладз цыраква гIакIапIлун.
Ажьи Женя ХIамзат
йпхIа асквш 1940, декабрь а 14 Красна Восток
кыт дйытI, араъа дгIадзынгылтI. Ауи «Айсра
асабиква»-хIва йызпхьауа дрыуапI. Женя лан лхабарква анцIрала лхъмаштылра йгIалахатI.
– Сан йшылхIвахуазла,
Абашта айсра ангIалага
йапхъахуз амыз саба
ХIамзат, йгIвайщчва Джьамальи Рамазани йыцта
афронт йнардастI. АхыгIвгьи гьгIахънымхIвыхтI,
асквш 1943 агIан «Рыдзща гьбергьльым» зныз
ачIвыуапхьаква атгIачва
йгIарадзатI. Ауи азаман
хвысквшаквакI йыртаз
сащахIба Къральби йшихIвахуазла, хIаба дацIарпххата, далачпата акIвпI
йылаква дшгIарыцIахаз.
ХIани хIаби ацацхърагIара
рызбжьата млыкв дырхIун,
райгвыгIврала хIкIвыршата асабиква хIгIадзындыргылуан. ХIаба айсра
данцуз хIахIба Къральби –
хвысквша, сахща ХIаца –
гIвысквши бжакIи, сара
сквшбжакI хIыртата хIан
Роза хIлызгIанижьтI. Асквш
1942 февраль ййыз хIахщайцIба Антонина адуней дъагIаквлыз хIаба
дайгвыргъьарныс АлахI
йыгьйымхIватI.
ПщгIвысабичва йыбата йыззыгIанхаз, сквш 24
рахIа йыртамыз апхIвыс
чвзаба айсра сквш хьантаква рагIан лгIариква
амли ахьти йырчвылхчатI.
Къральби йан цхърагIагIвта дылзалтI, архъа нхара
данцарыз йахщчва дырхьпшуан. Ауи акыт йтаз
анамыцаква рунагIва йнашылта, йырфуш рызкъы
джвылыргара ртахъыта
йрымаз шахъдрышвтуаз
гьихъмаштылхуазтI. Женя
лан Роза ркIартIоф анамыцаква йыршIамшвара
ахъазла амашаква рпны
йкъалчIвахытI. Раба ХIамзат айсра апхъала йхвгIаз
ажв «Ксу» анамыцаква
йангварырдуз, атгIачва
шабгаз чIвыуан. Зкъару
бзийыз ажв йызлакIыдхIвалаз аркъан шIначIватI анамыцаква йгIарнапIыцIцIын, йгIайхтI, атгIачва амла йачвнахчатI.
Женя йшылхIвауала,
айсра сквшква рымщтахь, лан Роза акыт
агIвадахьыла йаъаз «Путь
Ленина» колхоз адгьылрхарджьыгIвчва гвып
дрылата дынхун. Ауат
ахча гьгIарырымтуазтI,
«трудодень» ашвъа йырзанырцIун. АтгIачва гвырбзигата йрымаз рыжвзаджвыкI йгIарнатуаз ахшхырчIвы йгьи ауатра йгIатыргуз ракIвын. Ауат цIагылагIвта йрымаз, рпхара, рхьыра здыруаз ранду Ар Гващахан Нус йпхIа
лакIвын. Къральби жвгIвала мшIы гIайгуан, ахъацIа уысква йырхъйун. Арахьарат асабиквагьи дасу
йымч зквхъуз рчпун. Ауат
рчгIвычаква рджвджвун,
аунагIва цкьата йынкъвыргун, архъа нхараква йрылаз, йгIапсата
йгIайхуаз ран лпсы гIатаркIуан.
Айыбарагьи, амлагьи,
ахьтагьи йгIарылсыз атгIачва гIадзынгылтI, зымгIвагьи апхьара тшарттI.
– АхIвсса хIызшIапшуаз, абацынхъвыта йхIхъарпаз хIащахIба
Къральби апхьарта апны
гврыхвата тшгIайырбатI, –
лхIвитI Женя. – Химияла
йарыпхьагIв Марченко
Василий Дмитрий йпа
архъвыхраква злакIвйыршуз априбор Къральби
йгIайхъвыцтI. Йпщбахауа акласс дцауата
йалайцIуз акроссвордква йызнымкIва агазет
йгIаквшватI. Апхын мызква рагIан хIыжв йафуаш
чва зрыхIазыруаз ауи
йакIвын. Къральби айха
уысла суратчпагIвта дапхьатI, уацIыхъван фарфорла дынхауа тшибжьан,
йынцIра айхIара Кисловодск йтагылаз «Феникс» сувенир фабрика
дынхатI. Йынхара хвы
азырбауата СССР асуратчпагIвчва р-Союз днарахвтI, йапшым артшхъвагаквала дгIалыркIгIатI. АхIвсса унагIва хIаннашылгьи хIназдасыз,
хIызрыпшдзаз ауи йакIвпI.
Къральби асквш 2012
дхIыгхатI, ауи йбзира,
йхъагIара зынгьи йыгьхIхъаштылуам.
Женя акыт агIсквша
апхьарта дангIалга лынхара джвыквылцIатI. Ауи
уыста дызпщыламыз гьаъам, йъакIвызлакIгьи щта
пшдза гIанылжьтI. Лакъыль пшдзата, анхара
лгвы адкIылата, гIвычIвгIвысагIара лылата, лнашх
лашарата акIвпI зымгIвагьи дшырдыруа.
– Сара акыт асельпо
йапредседательыз Ажьи
Фаризат, абухгалтер ахIба АргIашокъва ГIабидин,
абухгалтер ХвытI ХIамидби бухгалтер-кассирта 13 сквша срыцынхатI, – йгIалгвалашвахитI Женя. – Ауаъа
сшынхузымцара Мартаза Сими Къванча Лизи
сыцта Ставрополь акооператив техникум сырщтйын, сапхьатI.
Женя акыт асвязь
хъвшара аунашвачпагIв
Хъабльахь Умар дицхърагIагIвта, уацIыхъван
йылнапIыцIата тшпсщара дцанадзыкIьара дынхатI.
– Асвязь хъвшара апны анхара джьауапкIра
ду атахъын, апенсияква,
йапшым ацхърагIагаква
ауагIа йрыхIтуан, ателеграммаква, асальамшвъаква алыхIхуан, агазет
йгьи ажурналква йаназаману йшырнапIыцIашвуш
хIащтан, – йгIалгвалашвахитI Женя. – Зунашва схIваз зымгIвагьи
хъадапI, ауаса ахъвшара йгIашылуаз йырхъазымкIва, асальамшвъанкъвгагIвчва мшигIадза
йзынйуз ахIабльа бзазагIвчва гватра ду рзалхIхуан, ашшракIгьи шгIанымшуш акIвын хIынхара ззынархаз. Агазетква
рпны гыларта багъьа
акIуан «Абазашта» газет.
Бзи йзымбуз, мачвы
ацIазымцIуз дгьаъамзарызтI, асальамшвъанкъвгагIвчва рсумкаква
йгьыртамшвузтI. Ауат
ква гIакварыгьи, сы гIасрыгьи руыс закIгьи йгьапнамкъьузтI, мшигIадза
ауагIа йрылан.
Женя пенсия данцагьи ахъартынчра тшгьалымттI. Ауи сквш къомкI
лахща Антонинагьи длыцта акыт аквта йаныргIалыз, ауагIа ртахъыраквала йызрыразуаз атдзы
апны (дом быта) сквш
къомкI дынхатI. Ауаъагьи
бзирата йлылшаз, уагIата йылрыразыз гьмачIым.
Асквш 1960, декабрь
а 30 Женя унагIва днашылтI. Зылахь данылыз
МухIамади лари сквш 37
раъара акъыльаквшвара
рызбжьата йацбзазатI,
хгIвыпхIчви гIвпачви гIадзындыргылтI: Льильа,
Инга, Ильма, Зауыр, Зумрадин. Зауыр тгIачва
гIанимыршаскIва асквш
1990 агIан азгIва дрылнахтI….
«Абзазара гIашIасра
гьадырам» рхIвитI. АтгIачва акыт ажвсквша апхьарта аргван йрымаз
ахаквыжв йшбзазузымцара «Айщчва ХвытIргIа»
рыхьыз зхъу аурам апны
гIвбата йаквгылата уыжвгIанчIви тдзы руыхватI.
Ауаса аунагIва апшвыма
йгвы анчвгIарныс АлахI
йыгьйымхIватI, асквш
1997, октябрь а 26 адуней йхIваджьтI. Ауи атдзы апны Женя лыпхIчви, ауат йгIадрихызи
лгвырбзигата лымшкви
лыцIхкви налдаситI.
– СпхIахIба лпа Чква
Мусаввир Темур йпа «Полиглот» колледж йгIацIигаз юрист ъачIвагIа
алата, хдипломкI йымата
Москва айсра училища
дыцIалын, дапхьитI. Ауи
дофицерхуштI, амамыр
бзазара ахчара дазгылуаштI, – лхIвитI Женя ауи
дйыладухауата. – СыпхIчв рсабиква агIгIвы
йнадзитIта, зымгIвагьи
гIвычIвгIвыс пшдзата,
руагIахъа йрызтлапIата
йалырныс стахъыпI.
Айыбара, арыцхIагIа,
агвакъвпраква йгIарылсыз, хвгIвысабичва ран
Ажьи Женя сквш 80 дшахъысызгьи, лхъа нкъвылгитI, лфачIвы лчпахитI,
лчгIвыча дахьпшитI, гвыргъьахъв гIаздахIвуа дйыцгвыргъьитI, нашхыйара
зунагIва йнашылуагьи
йыцналдаситI. Ауи лкъаругьи лпсгьи ззыналырхауа закIы аунашва сымчпакIва гьсылшум. Женя
йлыцу, йунагIвам, аныкъвадыкъвара йапхъахауа агвып йрылапхьадзу, сквш 52 йнадызцалуа лпайцIба Зумрадин
ауи лайгвыгIврала дкIвыршапI, йыхъвшв йыдылгалитI, йгвы зызгIайуа
фачIвы йзылрыхIазыритI,
цкьата дынкъвылгитI.
– ЙузымчхIуш закIгьи
Анчва йдуу йыгьгIауыквицIум, – лхIвитI Женя
лпхыцIа дазыразта. – Сабихъа пшдза АлахI йгIасимтызтынгьи, гвакъвпра щарда збазтынгьи
закIгьи сазыбжамкIва
сбзазитI. Стдзы лашарапI,
апещква пхапI, акъральыгIва пенсия йгьи
ацхърагIагаква йаназаману йгIасыртитI, ссабиква райгвыгIврала скIвыршапI. Сара сыхъазла ауи
насып дудздзапI.
Сквшщарда цIуата
йыздыруа, хвду ззызбауа Ажьи Женя апхъахьылагьи згIвадара лымата,
лцриквала дкIвыршата,
лсабиква, ауат йгIархъшахъыцIыз рыхайырква
ддыргвышхвауа адуней
дыквызтI.
Источник: riakchr.ru

Опубликовал(а)kchr24
Предыдущая запись
ХIТУРЫХИ ХIЦIАСКВИ ЙЫРХЧАГIВЫПI
Следующая запись
ЧКIВЫНЫРГIА РСОВЕТ ГIАДЫРШIЫЦХТI