ЦХЪРАГIАРА ЙАЗЫБЖУ ЙРЫЦЫРКIИТI

ЦХЪРАГIАРА ЙАЗЫБЖУ ЙРЫЦЫРКIИТI

МартI а 24 КЧР АуагIа
Айззара (а-Парламент)
йызкьазуу й-22-хауа алачIвара апны уыс 20 райхIа йрылапштI. ЗымгIва
рапхъа асквш 2020 агIан
КЧР МВД анхара йазынарху аотчет йаздзыргIвытI. АуацIа уысквала
КЧР аминистр МЕЛЬНИЧЕНКО Александр
унашва зхъицIауа аминистерства йагIвсыз асквш
анхара агIарбараква йауацIыхта дгIарыквчважватI.
Ауи адепутатква разцIгIараква джьауап риттI,
нархараквакIла ахабзахчара рымчра шатахъу
гIайхIватI.
Адепутатква асквш
2021 КЧР абюджет йгIалалыз йхъындмырхIвыхуа ахча ззынархазлуш
щаквдыргылуата ареспублика бюджет апсахраква аларцIатI. КЧР абюджет сынчIва акврыдзраква сом зыкь 30361803,3
йнадзатI. Абюджет йызлагIалахIаз ахча азгIвадарахчара, коронавирус
ашIашIкIгIара згIва абакIра, гвжважвагIва уыс гIанымшарала анхараква,
афизкультура-згIвадарарыбагъьара комплексква, акытква ртшауацIыхра йазалху апрограмма апкъ йтата ауагIа
знадзара хIагIу дзыла
йадгалра, акыт мгIваква
капитальна рчIаджьра
драдзара йырзынадырхуштI. Арат анхараква
зымгIва гIаупхьадзарыквын, асквш 2021 апны
КЧР абюджет акврыдзраква сом зыкь 30684659,2
йнадзитI.
Асессия апны адепутатква КЧР апрокурор
йтшазынархарала «О некоторых вопросах проведения публичного мероприятия на территории Карачаево-Черкесской Республики» КЧР
а-Хабза апсахраква аларцIатI. Ауи йшунардыруала, уагIа щарда злу айззараква адызгалуа агIвымакъральла йгIарщтийыз
ахчаква йыззынарху акIвпI
йызквдрыдзра атахъу,
жвицсквша йыртамылс
йырзалырхуа ахчаква йа
йцIакIыта йамырдауа ахча
ауагIа аназырддауа йгIадрысабап йгьахвитызлушым. УагIата хвышвыгIв
райхIа злу айззараква
ракIвыршара йазалырхуа ахчаква ауыс адызгалуа аорганизация Россия Банк апны йхътIу
асчет йаланацIара атахъыпI.
Адепутатква «КъарчаЧеркес Республика апны ашIыпIа хъаунашвахъцIара ауысла» КЧР а-Хабзагьи афедеральна хабзалыхра йаквшвара ахъазла апсахраква аларцIатI.
Ауи апкъ йтата, ауагIа
ъаныкъвауа, йъайззауа
ашIыпIаква рпны кьахв
змата зпны йзымцахуа
ашIыпIа хъаунашвахъцIара органква цхърагIара
ддрадзарныс рыхъвдаквырцIатI.
Асессия апны «Административна хабзамыгIвхъгараква руысла» КЧР
а-Хабзагьи йадынхалхтI.
Ауи йаларцIаз апсахраква йшудырдыруала, ахъатачIв тыдзква рыпшцIаква рпны аинженер-коммуникация уыхвараква
акIвдыршарныс йазрыхвитуа швъа рымамызтын,
административна джьауап ддыркIуаштI. Дзы кIылыргауата аурам гIазжуа рынхараква рымщтахь амгIва йахьымпшыхырквын, ахабза йшгIанахIвауа апшта джьауап
ддыркIуаштI. Адепутатква Черкесск город а-Дума ахабзапроект йцIыхъвахауа апхьарала йнарахвтI.
Адепутатква КЧР АуагIа Айззара (а-Парламент) а-Председатель йзаместитель Эгьзакь Мусса йгIаджвыквцIарала
йлырхыз «Къарча-Черкес
Республика апны йкIьыду акъральгIвчва социальна цхърагIара драдзарала амальква руысла» КЧР а-Хабза нарахвтI.
Аны, аба змам, ныкъвадыкъва зыгIзауа атгIачваква рсабиква, асабигIзартаква рынхагIвчва ргIариква, акъральыгIва медицина нхартаква рынхагIвчва рсабиква кьазудъа асабигIзарта йнарахвра ахъазла ари ахабза лырхтI.
Асессия апны хысквша
угIалагата быжьсквша йырталындзыкIьа асабиква
ансимзы йырзалырхуа
ахча цхърагIараква руысла КЧР а-Хабза нарахвтI.
АгIвычIвгIвыс рахIа мачIта мызкIы йгIайтахъхауа
гIазтныцIуа ахча азбжа
акIвын хысквша угIалагата быжьсквшадза йырту сабикI цхърагIарата
ансимзы йзалырхуаз.
Азаман йшгIанарбазла,
асабиква ари ахча шырзалырхуагьи, атгIачва квтанайта рхъахIара зъара
йнадзара атахъу гьнанархъум. Асквш 2021 апны ауи апш аквымшвара гIанымшара ахъазла
агIвычIвгIвыс мызкIы
йгIайтахъхауа гIазтныцIуа ахча атгIачва апны
заджвипхьадза йгIайхъахIара ахъазла хысквша
угIалагата быжьсквшадза йырту асабиква ансимзы зъара рзалырхуаш щаквдыргылуаштI.
ЗхъахIара цIазкIуа атгIачваква ари асоциальна цхърагIара гьырзалырхуашым. ХIатлата
йчмазагIву, зхъазы саби
зыгIзауа, атутанакътара
йтачIву, нхара змамкIва
ашвъа йану, жвыгIвмызкIла къвырльыкъвхара йызшIыртыз ауат йыгьрыланакIуам.
Хысквша угIалагата
быжьсквшадза йырту асабиква асоциальна цхърагIараква анырзыщаквдыргылуа атгIачва йауу
къральыгIва стипендия
гIазыртуа астудентква
рхъахIарагьи гIарпхьадзуштI.
Асессия апны датшагьи республика хабзаквакI афедеральна хабзалыхра йаквшвара ахъазла апсахраква рыларцIатI.
Источник: riakchr.ru

Опубликовал(а)kchr24
Предыдущая запись
АНКЪВАКЪВРА ЙАПХЪАГЫЛАГIВХАЗ ЙРАЙХIВАХIВТI
Следующая запись
АТЫ КАЛДЫ ХАЛКЫНДА