АЧВГЬАХАРА ЙАЛАДЗЫЗ ГIАРГВАЛАШВАХТI

АЧВГЬАХАРА ЙАЛАДЗЫЗ ГIАРГВАЛАШВАХТI

СквшигIадза мартI а 24
агIан зкъвырльыкъвхара
борч зырхъйауата йаладзыз МВД КЧР-ла аэксперт-криминалист Квта
анхагIвчва–амилиция амайор БОЙКО Валерий
Петр йпа йгьи амилиция
аподполковник РЕВЕНКО Сергей Петр йпа
гIаргвалашвахуата хIреспубликала хъмаштылра
мшы адыргалитI. Сквшы
гIважвала утхъахта асквш
2001, мартI а 24 асахIат
а 6.20 надзагIвацата
МВД АдыгьахIабльа районла ахъвшара а-ОГИБДД
анхагIвчва Ставрополь
крайла йцуз «ВАЗ-2106»
автомашина гIашIадрыстI.
Амилиционерква автомобиль ргвы азгIватI, абылчIвы зту абак йбергьльым
пкъыгIвакIла йжвагван.
УацIыхъван акIвпI ауи
шагIвжвагаз анырдырхуаш…
Важна кыт йауаз,
сквш 24 йыртаз ашофер ахабзахчагIвчва ахча
ритта дыршIыцIырныс
йгвыгъазтIхIва йыгьйылдмыршатI. Автомашина
ауи ашта йаргвану абзазагIвчва йшрымзарархушыз апшта йатдрыпатI.
МВД КЧР-ла аэксперткриминалист хъвшара
анхагIвчва–амил и ц и я
аподполковник Ревенко
Сергей йгьи амилиция
амайор Бойко Валерий
ауи ангIарпшыхвуаз агIвжвара ншатI. АгIвэксперткIгьи йара ауаъа
йаладзтI. Ауи амщтахь
йшбергьыльхазла, тротилта килограмм 40 злаз
абомба анагIвжвуш азаман надзахьан.
АуагIа ртынчра гIазхчата зхъа щтIазцIаз агIвофицеркIгьи «Орден Мужества» рквнадыргатI.
Ауат йъаладзыз ашта апны сынчIва мартI а 24
йакIвшаз амитинг йалан МВД «АдыгьахIабльа» хъвшара анхагIвчва,
АдыгьахIабльа кыт гIаныршара ахъада Гергов
Мусса, АдыгьахIабльа
район администрация
анхагIвчва Табыш Мурадин йгьи Микитов Аслан,
МВД «АдыгьахIабльа»
хъвшара аветеранква
р-Совет знапIыцIу, къвырльыкъв зымхахуа амилиция аподполковник Гречкин Анатолий йгьи ауаъа
йгIаныршу ажвлара совет апредседатель Кундохов Виталий, асаби
ршIыйара Тдзы анхагIвчви асабикви.
Айззара апны МВД
КЧР-ла аэксперт-криминалист хъвшара аунашвачпагIв йзаместитель
Вайтюк Евгений ачвгьахара йаладзыз рынхагIвчва ркъвырльыкъвхара
шакIвшуз дгIаквчважватI.
Ауи амитинг йгIадгылыз
йгьи амилиционер-фырква рхъмаштылра йазцIабыргу АдыгьахIабльа
саби ршIыйара Тдзы анхагIвчви асабикви дшырзыразу гIаликIгIатI.
Амамыр бзазара гIазхчауата зхъа щтIазцIаз
МВД анхагIвчва Ревенко
Сергей йгьи Бойко Валерий дзыргIвра дакъикъа
йрызгылтI йгьи рчвахъабага ащапIы ахIврапшдзаква щтIарцIатI.
Амитинг амщтахь асаби ршIыйара Тдзы апны
Ревенко Сергей йгьи
Бойко Валерий рхъмаштылра йазынархата шахматла анкъвакъвра акIвшатI. Ауаъа хгвыпкI анкъвакъвтI.
АхIбачва руацIала йапхъахауа агыларта Тиков
КIазбек, йгIвбахауа – Мешезов Ахмат, йхпахауа
Аминов Амин йыргатI.
Аквтанай гвыпла Мешезова Наима дапхъагылагIвхатI, йгIвбахауа агыларта – Халикова Амина, йхпахауа – Бельтоева
Хадижа йырквнадыргатI.
АйцIбачва рпны зымгIва
драгъьхатI Тиков Малик,
ауи дйыщтагIайитI Брат
Аслан, йхпахауа агыларта Агыр Азамат йчIвхатI.
Ашахмат турнир апхъагылагIвчва артшхъвагакви асогIакви рыртт
Источник: riakchr.ru

Опубликовал(а)kchr24
Предыдущая запись
АПШЫГIВЧВА ЙЫРГВАПХАТI
Следующая запись
СЪАЦАЛАКIГЬИ ЙСЫГIВЗУ, СПХЫЗ ХЪАГIАТА ЙАЛУ